"O zdrowie trzeba dbać nie dlatego, że jest ważne, ale że bez zdrowia wszystko jest nieważne."

Eektropunktura - nowa diagnostyka XX wieku

EDS (electrodermal screening - obrazowanie elektrodermalne) jest  jedynym praktycznym i potencjalnie efektywnym urządzeniem diagnostycznym, przy pomocy którego można szybko i nieinwazyjnie identyfikować u poszczególnych jednostek ukryte toksyny, a nawet ustalić ich hierarchię.

EDS wydaje się być efektywnym narzędziem badawczym, przy pomocy którego można szybko określić niewykrywalne inaczej przyczyny chorób.